Personuppgiftspolicy för
maf.nu


Är ni en framtida medlem i MAF ?


Rekommendationer och bestämmelser
för
SVENSK MARKNADSHANDEL


Våra övriga sidor och evenemang
Våra samarbetspartners

Om MAF


Marknadsarrangörers Förening bildades 1999 och sammansluter idag knappt 90 arrangörer
som tillsammans anordnar fler än 200 marknader om året. Föreningens huvudsyfte är att
genom nätverk och samverkan stärka varandras arrangemang.